Dette dokumentet er endeleg planprogram for planarbeid med konsekvensutgreiing og kommunedelplan for nytt vegsamband mellom Sotra og Bergen på strekninga Kolltveit–Liavatnet. Det viktigaste med planprogrammet er å slå fast kva for alternativ som skal utgreiast og kva for konsekvensar som skal utgreiast i det vidare planarbeidet.

Sjå vedtaka i Fjell kommunestyre og byrådet i Bergen.