Planalternativ A foreslår samfunnsnyttig bruk av overskuddsmassene fra rv. 555 Sotrasambandet til etablering av nytt, stort friområde tilrettelagt for et variert aktivitetstilbud inkludert badestrender, til bruk for allmennheten.

På denne siden finner du plandokumentene til alternativ A.

Se også felles informasjon om offentlig ettersyn og høring av de to alternativene.