Planalternativ B regulerer kun nødvendig utfylling for etablering av veganlegget ved Storavatnet og innebærer at øvrige overskuddsmasser transporteres til Ågotnes.

På denne siden finner du plandokumentene til alternativ B.

Se også felles informasjon om offentlig ettersyn og høring av de to alternativene.