Nytt Sotrasamband fra Kolltveit til Storavatnet

 

Filmen viser veglinjen og eksempel på veg, tunneler, konstruksjoner og broer som inngår i prosjektet, inkludert ny Sotra bru.

 

Video: Red Ant MERK: Videoen har ikke lyd. 

 

Dronevideo som viser planene for rv. 555 nytt Sotrasamband fra Kolltveit til Storavatnet. Februar 2020.

Video: Hawkeye AS for Statens vegvesen