Nytt Sotrasamband fra Kolltveit til Storavatnet

Dronevideo som viser planene for rv. 555 nytt Sotrasamband fra Kolltveit til Storavatnet. Februar 2020.

Video: Hawkeye AS for Statens vegvesen