Prosjekt STOR «Smartere transport i Oslo-regionen» er et felles mobilitetsprosjekt i samarbeid mellom Statens vegvesen, Bymiljøetaten i Oslo kommune og Ruter. Prosjektet skal både prøve ut nye innovative mobilitetstjenester og optimalisere eksisterende tjenester.

Ill: STOR prosjektetIll: STOR prosjektet


Sammen skal vi gjennom tett medvirkning fra innbyggerne og næringslivet finne frem til de gode løsningene.

En viktig del av dette samarbeidet er gjennomføring av flere piloter som bygger på blant annet samvirkende intelligente transport systemer (C-ITS), mobilitet som en tjeneste (MaaS) og selvkjørende kjøretøy.