Smartere transport i Oslo-regionen (STOR) er et samarbeidsprosjekt mellom Bymiljøetaten i Oslo kommune, Statens vegvesen og Ruter. Sammen skal vi prøve ut nye innovative mobilitetstjenester og optimalisere eksisterende tjenester.

Illustrasjon: STOR-prosjektetIllustrasjon: STOR-prosjektet

Samarbeid for smartere og bærekraftige løsninger

STOR tester nye innovative mobilitetstjenester og forbedrer eksisterende tjenester i tett samarbeid med næringslivet og innbyggere. Det er opprettet flere pilotprosjekter som vi håper kan bidra til å nå de overordnede målene til STOR. Vi ser blant annet på hvordan vi kan forbedre trafikkavviklingen i sentrum, tilbudet for syklister, selvkjørende kollektivtrafikk og kombinasjonen av ulike mobilitetstjenester i Oslo og Viken.

Sammen skal vi lære hvordan vi kan tilby hovedstadsregionen gode og sømløse mobilitetstjenester for fremtiden.