På trafikksikkerhetsdagen kan du blant annet teste hvordan det oppleves å være i en bil som velter.På trafikksikkerhetsdagen kan du blant annet teste hvordan det oppleves å være i en bil som velter.

Aktiviteter:

  • Prøv hvordan det oppleves å være i en bil som velter
  • Test simulering av rus-påvirkning (rusbriller)
  • Vinn flotte premier
  • Få informasjon om tjenestene ved mobilitetspunktet
  • Godsaker til alle (så langt lageret rekker)

Alle er velkommen!

Last ned programmet (pdf)

Tidspunkt

Torsdag 19. september kl. 15.00-18.00.

Sted

Filipstad mobilitetspunkt, Filipstadveien 5 (se kart nederst).

Filipstad mobilitetspunktFilipstad mobilitetspunkt

Hva er et mobilitetspunkt?

Et mobilitetspunkt er et sted hvor delte fremkomstmidler står tilgjengelige og kan benyttes ved behov. Elbilene og elsyklene du finner på Filipstad mobilitetspunkt er et supplement til andre former for transport i Oslo. De skal gjøre det lettere for deg å ta deg rundt på en effektiv og miljøvennligmåte uten å trenge egen privatbil. Move About er leverandør av tjenestene.

Smartere transport i Oslo-regionen

Filipstad mobilitetspunkt er ett av 10 pilotprosjekter under samarbeidsprosjektet «Smartere transport i Oslo-regionen» (STOR) mellom Statens vegvesen, Bymiljøetaten i Oslo kommune og Ruter.

Formålet med samarbeidet er å teste nye og optimalisere eksisterende mobilitetstjenester gjennom aktiv medvirkning fra innbyggere og næringsliv. Sammen skal vi lære hvordan vi kan tilby hovedstadsregionen gode og sømløse mobilitetstjenester for fremtiden.