Kommunedelplanen for Sykkelekspressveg Kristiansand ble vedtatt i september 2015.