I Nord-Trøndelag samarbeider Statens vegvesen og Fylkeskommunen med sykkelbyene Steinkjer, Stjørdal, Verdal og Levanger kommune for å nå målene om økt sykkelbruk.

Levanger og Verdal innledet samarbeidet i 2012, og er i gang med planlegging av hovednett for sykkel. Kommunene Stjørdal og Steinkjer vedtok sine hovednett for sykkel i 2009. I alle byene er det er nedsatt styringsgrupper og arbeidsgrupper som skal utarbeide konkrete planer for tiltak som skal gjennomføres for å nå målene med økt sykkeltrafikk.