Delmål

  • Sykkeltrafikken i Norge skal utgjøre minst 8% av alle reiser.
  • I byer og tettsteder skal sykkeltrafikken dobles.
  • 80 % av barn og unge skal gå eller sykle til og fra skolen.

Potensialet for mer sykling er størst i byer og tettsteder, hvor 60% av befolkningen bor (tettsteder med mer enn 5000 innbyggere).

I Nord-Trøndelag samarbeider Statens vegvesen og Fylkeskommunen med Steinkjer, Stjørdal, Levanger og Verdal kommune for å nå målene om økt sykkelbruk. Levanger og Verdal innledet samarbeidet i 2012, og er i gang med planlegging av hovednett for sykkel. Kommunene Stjørdal og Steinkjer vedtok sine hovednett for sykkel i 2009.

I alle byene er det nedsatt styringsgrupper og arbeidsgrupper som skal utarbeide konkrete planer for tiltak som skal gjennomføres for å nå målene med økt sykkeltrafikk.

Gjennom linkene til sykkelbyprosjektene i disse kommunene, kan arbeidet følges

Det er et mål at alle kommuner som har byer eller tettsteder med mer enn 5000 innbyggere skal ha et definert hovednett for sykkel. I Nord-Trøndelag gjelder dette Levanger, Verdal, Namsos, Stjørdal og Steinkjer.

 Alle de nevnte kommunene er registrerte medlemmer av sykkelbynettverket (se www.sykkelby.no/).