Sykkelrute E18 er en av hovedrutene i Plan for hovedsykkelveinettet i Oslo. Parsell Munkedamsveien–Langkaigata går fra Munkedamsveien, forbi Aker Brygge og Vestbanetomta, over Rådhusplassen, forbi Kontraskjæret og langs Akershus festning, over Christiania torv, ned Rådhusgata gjennom Kvadraturen, til Langkaigata.

Prosjektet berøres av Prosjekt Bilfritt byliv som gjennomføres av Oslo kommune. Bilfritt byliv skal bl.a. stenge Rådhusgata for gjennomkjøring og gi restriksjoner for parkering i Oslo sentrum. Effekten av disse tiltakene vil kunne åpne opp for andre løsninger enn det som har vært aktuelt tidligere. Planarbeidet med Rådhusgata avventer derfor med å sette i gang igjen til men ser effekten av dette arbeidet.

Delstrekningene:

  • Delstrekning Delstrekning Dr. Mauds gate, Munkedamsveien–Rådhusplassen (byggefase)
  • Delstrekning Rådhusplassen, Dr. Mauds gate–Rosenkrantz gate (byggefase)
  • Delstrekning Rådhusgata vest, Rosenkrantz gate–Akersgata (planfase)
  • Delstrekning Christiania torv, Akersgata–Nedre Slottsgate (planfase)
  • Delstrekning Rådhusgata øst, Nedre Slottsgate–Skippergata

Kartskisse E18 Sykkelrute Munkedamsveien-Langkaigata