Parsellen utgjør en del av Sykkelrute E18 Drammensveien som går fra Lysaker langs Frognerstranda, over Rådhusplassen og Rådhusgata før den ender ved Oslo S. Sykkelruten er en av hovedrutene i Plan for hovedsykkelveinettet i Oslo, vedtatt av Oslo bystyre i 1999.

Formålet er å planlegge denne parsellen som en del av en sammenhengende trafikksikker og attraktiv sykkeltrasé øst – vest gjennom Oslo sentrum, og å stimulere til økt bruk av sykkel som transportmiddel.
Statens vegvesen vil samarbeide med Statsbygg om løsning for sykkeltraseen på strekningen.

Spørsmål kan rettes til Statens vegvesen ved
prosjektleder Anne Bertine Fagerheim
på telefon 24 05 83 74 eller e- post anne.fagerheim@vegvesen.no

Eventuelle merknader kan sendes til
Statens vegvesen Region Øst,
Postboks 1010 Skurva, 2605 Lillehammer innen 15.04.2011.