For denne delstrekningen er reguleringsplanen vedtatt, og byggingen startet ved årsskiftet 2020/2021. Sykkelveien planlegges som hovedsykkelveg med en bredde på 7 meter. 

Peab Anlegg bygger denne deltstrekningen i samarbeid med Statens vegvesen. 

Flytting av hus er i gang

Det bygges etter vedtatt plan ( «områderegulering for Lillebyområdet"). Planen er at vegen skal stå ferdig i løpet av 2021. Forbi Lilleby skole vil sykkelvegen stå ferdig før elevene er tilbake etter en større skoleombygging frem til sommeren.

To verneverdige bygninger på skoleområdet skal flyttes i løpet av mars 2021. 

Kartutstnitt som viser bygg som skal flyttes. Kartutstnitt som viser bygg som skal flyttes.

Ett av de verneverdige husene klare for flytting. Ett av de verneverdige husene klare for flytting.

Vedtatt reguleringsplan for Dalenbrua–Lilleby, dokumentene under "Last ned" i nederst på siden: