Plandokumentene er tilgjengelige og kan lastes ned her.

Kontordager

15. og 16. mars kl. 14.00–17.00, Store Møterom, Manufakturhuset. Rådhusgaten 10. Inngang i underetasje vendt mot Smålungeren. Saksnummer: 201223120 Arealplan-ID: 62870000.

Merknader

Eventuelle merknader og innspill til planarbeidet sendes innen 19. april 2016 til: postmottak.planavdelingen@bergen.kommune.no  eller til: Bergen kommune, Etat for plan og geodata, Postboks 7700, 5020 Bergen.