Reguleringsplan er oversendt Bergen kommune til 2. gangs behandling.

Plandokumentene: