I samsvar med plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av reguleringsarbeid. Planarbeidet skal følge opp føringer fastsatt i Kommunedelplan for Sykkelstamveg, plannr. 2010118 i Sandnes kommune.

Sandnes kommune har som planmyndighet vurdert at det ikke skal kreves konsekvensutredning, jfr. forskrift om konsekvensutredning.

Informasjonsmøte

Det vil bli informasjonsmøte på Vitenfabrikken, Storgata 28 i Sandnes, torsdag 1. oktober kl. 18:00.

Merknader og spørsmål

Eventuelle innspill og kommentarer til planarbeidet kan rettes skriftlig til Statens vegvesen Region vest, Askedalen 4, 6863 Leikanger, eller firmapost-vest@vegvesen.no innen 12.10.2015 med kopi til Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4305 Sandnes, eller postmottak@sandnes.kommune.no

Ved spørsmål, kan prosjektleder Håvar Slåttrem Olsen kontaktes på telefon 51 91 13 67 eller epost haavar.olsen@vegvesen.no.