- Vi håper at-, og rekner med at finansieringa er på plass i løpet av året. Det er i alle fall det vi planlegg etter, seier prosjektleiar for sykkelstamvegen, Kari Smådal Turøy.

Fullmakt frå Stortinget

Stortinget vedtok før påske å gi samferdsledepartementet fullmakt til å sette i gang Sykkelstamvegen på strekninga Sørmarka–Smeaheia.

Første bygge-etappe blir strekninga frå Asser Jåttens veg (sør for Diagonalen) til Sandnes grense (sjå kart).

- Grunnen til at vi gjer det slik er at det parallelt blir jobba med nye planar for krysset med Diagonalen, og vi vil unngå å bygge noko som må byggast om når dei planane er klare.

Kan stå ferdig i 2020

Prosjektleiaren fortel at dersom arbeidet kjem i gang i løpet av året og finansieringa kjem på plass, reknar ho med å ha bygt til Sandnes innan 2020, og at heile Sykkelstamvegen kan vere ferdig til 2023.

- Men det er langt fram, og eg må presisere at det kan oppstå ting som gjer at det blir endring i planane, seier ho.