Reguleringsplanen blei sendt til Stavanger kommune 26. mai.

- Vi hadde håpa at saka kunne bli førstegangsbehandla før sommaren, men Stavanger kommune rakk ikkje det. Planen kjem truleg opp i august, fortel prosjektleiar i Statens vegvesen, Matthew Millington.

Millington fortel at kommunen avgjer om planen deretter bli lagt ut på offentleg høyring.