Du finn planen her.

Informasjonsmøte

Torsdag 17. september klokka 18 til 20 blir det informasjonsmøte om planen (plan 2507). Møtet er i Bekkefaret bydelshus, Hjalmar Johansens gate 4.

Prosjektleiar i Statens vegvesen, Matthew Millington presenterer planen og vegen vidare. Etterpå svarar han og representantar frå Stavanger kommunne på spørsmål.

Merknader til planen?

Dei som har innspel til planen må sende dei til: Stavanger kommune, Kultur og byutvikling, Postboks 8001, 4068 Stavanger eller på e-post til postmottak.kbu@stavanger.kommune.no innan 9. oktober 2015.

Spørsmål?

Ta gjerne kontakt med prosjektleiar i Statens vegvesen, Matthew Millington. Tlf.: 905 99 929 eller matthew.millington@vegvesen.no

Du kan også ringe til servicetorget i Stavanger kommune på tlf.: 04005.