Statens vegvesen har utarbeidd framlegg til reguleringsplan for sykkelstamvegen på strekninga Schancheholen–Sørmarka.

Stavanger kommune vedtok reguleringsplanen 9. mai 2016