Statens vegvesen utarbeida forslag til detaljregulering for delstrekninga frå Sørmarka i Stavanger til Smeaheia i Sandnes. Det blei utarbeidd eit plankart med tilhøyrande reguleringsbestemmelsar for Stavanger, og eit for Sandnes, med felles planbeskrivelse for dei to kommunane.

Planen blei vedtatt i Sandnes i desember 2014, og i Stavanger 12. januar 2015.