Sykkelstamvegen skal vere ein effektiv og trafikksikker veg for syklistar mellom Sandnes og Stavanger. Planperioden er sett til 2012–2018. Anleggsarbeidet for den første delstrekninga starta i 2014.

Målet med prosjektet er å overføre arbeidsreiser frå personbil til sykkel. 

Planarbeidet er delt inn i fire delstrekningar. Sjå lenke for detaljert info.