Statens vegvesen har ansvaret for sykkelvegene og sykkelfeltene på og langs riksvegene i Oslo. Eksempler på viktige traseer i Oslo er E18 Frognerstranda, E18 Mosseveien og langs Ring 3.

Noen steder går sykkelvegnettet som tilhører riksvegnettet, på kommunalt vegnett. Ett eksempel på dette er sykkelvegnettet som tilhører Operatunnelen i sentrum. Siden E18 går i tunnel under Oslo sentrum må det tilhørende sykkelvegnettet gå på kommunens vegnett over bakken, altså i Rådhusgata.

Her finner du oversikt over sykkelvegprosjektene i Oslo.