Siden november i fjor har Statens vegvesen og Berg kommune jobbet med en reguleringsplan for de to kilometerne fra Styrbergvika til nikkelverket på fylkesveg 86 gjennom Hamn i Senja. Planen legger grunnlaget for utbedringer på flere punkt langs denne strekningen, særlig for å gi bedre møteplasser og mer sikt i kritiske svinger.  

- Jobben vår har vært å lage en plan som legger til rette for at turister på en bedre måte enn i dag kan dele vegen med sjømat fra Senja på veg ut i verden. Vi tror at vi med denne planen kan legge bedre til rette for tungtransport og samtidig ta vare på reiseopplevelsen langs denne nasjonale turistvegen. Det sier prosjektleder Ann-Kristin Edvardsen i Statens vegvesen, som på vegne av Troms fylkeskommune har laget planen.

Dialog med innbyggere og næringsliv

Den nye reguleringsplanen ble lagt fram denne uka. Nå ønsker Statens vegvesen innspill til planen, som du finner både på rådhuset i Berg kommune, i resepsjonen hos Troms fylkeskommune og på Vegvesenets nettsider. I tillegg til å be om skriftlige innspill, inviterer Vegvesenet til et åpent møte for å fortelle mer om reguleringsplanen og svare på spørsmål fra innbyggere og næringsliv. Dette folkemøtet blir på Finnsæter kapell tirsdag 21. november klokka 18:00.

En del av Torskenpakken

Tiltaket i Berg er en del av Torskenpakken, som har til hensikt å gi gode og trafikksikre veger i Torsken kommune på Senja, og ikke minst på vegen til og fra kommunen. Torskenpakken dekker kommunene Torsken, Berg og Tranøy, og inkluderer en rekke tiltak for blant annet rassikring, opprustning og vedlikehold av vegnettet på Senja. Det er Troms fylkeskommune som eier vegene som prosjektet skal forbedre.

Du kan lese og laste ned reguleringsplanen og andre sentrale dokumenter nederst på denne siden. Statens vegvesen ber om å få merknader skriftlig innen 19. desember 2017:

  • Per post til Statens vegvesen, Postboks 1403, 8002 Bodø, merket med Fv 86 Hamn Senja
  • Per e-post til firmapost-nord@vegvesen.no, merket med Fv 86 Hamn Senja

Velkommen til møte!

  • Finnsæter kapell
  • Tirsdag 21. november 2017, klokka 18:00

For mer informasjon: