Ledelse
Statens vegvesen
- Innleide konsulenter

Besluttende organ
Statens vegvesen
Jernbaneverket

Fagrapporter
Statens vegvesen, Jernbaneverket og Cowi AS

Rådgivende organ 
Samferdselspolitikere
Vegvesenet / Jernbaneverket
Fylkeskommunene i Trøndelag
Fylkesmennene i Trøndelag

Medvirkende organ for lokal informasjon og orientering
Kommuner
Interesseorganisasjoner