Mandag 5. september 2011 fikk statsråd Magnhild Meltveit Kleppa overlevert konseptvalgutredningen som er utført av Statens vegvesen og Jernbaneverket for fremtidig transportløsning for veg og jernbane på strekningen Trondheim–Steinkjer.