På landsbasis skal 200 tunneler rehabiliteres innen 2019/20. Tunnelene er av varierende lengde, alder og trafikkmengde. Det varierer også hva som skal gjøres av arbeid inne i tunnelene, men blant arbeidene som skal gjøres er utskifting av elektroteknisk utstyr, utbedringer av vann og frostsikring, brannbeskyttelse og utskifting av vegoverbygning, samt rehabilitering av trafikk. Les mer om arbeidet med å oppgradere 200 tunneler i Norge i perioden 2015 til 2021/22.