Omfattende arbeider skal gi tryggere tunnel

Bekkestutunnelen skal oppgraderes for å tilfredsstille dagens sikkerhetskrav i tunneler. Oppgraderingen skal også føre til enklere vedlikehold og færre stengninger. Oppgraderingsarbeidene skal etter planen starte i første halvår av 2020 og være ferdige vinteren 2020/21.

Arbeidene omfatter:

  • Nytt teknisk utstyr (styrings- og overvåkingssystem, belysning, ventilasjon, DAB+ m.m.)
  • Nye tekniske bygg/rom
  • Oppgradering av sikkerhetsutrustning (SOS-stasjoner, stopplommer, slokkevann, ledelys m.m.)
  • Oppgradering av overvannsanlegg og pumpesystem
  • Etablering av rensebasseng for overvann og vann etter tunnelvask
  • Fjellsikring
  • Brannsikring

Arbeidene inne i tunnelen skal i hovedsak skje om natta, bare i korte perioder blir det nødvendig å stenge tunnelen på dagtid. Arbeidene utenfor tunnelen skal foregå på dagtid.

Planlegging og gjennomføring

Planleggingen og gjennomføringen av oppgraderingsarbeidet skal skje i tett samarbeid mellom Statens vegvesen og Aventi installasjon AS. Kontrakten Statens vegvesen inngikk med Aventi Installation AS i juli, er en totalentreprise med samspill. Det betyr at Aventi skal gjennomføre oppdraget i samarbeid med Statens vegvesen og med sine samarbeidspartnere på bygg og anlegg, Implenia Norge AS og på prosjektering Aas Jacobsen/Vianova nettverket.

Rehabiliteringen skal gjennomføres i 2020.