Omfattende arbeider skal gi tryggere tunnel

Bekkestutunnelen skal oppgraderes for å tilfredsstille dagens sikkerhetskrav i tunneler. Oppgraderingen skal også føre til enklere vedlikehold og færre stengninger. Oppgraderingsarbeidene skal etter planen starte i første halvår av 2020 og være ferdige vinteren 2020/21.

Arbeidene omfatter:

  • Nytt teknisk utstyr (styrings- og overvåkingssystem, belysning, ventilasjon, DAB+ m.m.)
  • Nye tekniske bygg/rom
  • Oppgradering av sikkerhetsutrustning (SOS-stasjoner, stopplommer, slokkevann, ledelys m.m.)
  • Oppgradering av overvannsanlegg og pumpesystem
  • Etablering av rensebasseng for overvann og vann etter tunnelvask
  • Fjellsikring
  • Brannsikring

Arbeidene inne i tunnelen skal i hovedsak skje om natta, bare i korte perioder blir det nødvendig å stenge tunnelen på dagtid. Arbeidene utenfor tunnelen skal foregå på dagtid.

Planlegging og gjennomføring

Planleggingen og gjennomføringen av oppgraderingsarbeidet skal skje i tett samarbeid mellom Statens vegvesen og entreprenør. Vi har nå lyst ut konkurranse om rehabiliteringen av Bekkestutunnelen (totalentreprise med samspill). Valg av entreprenør ventes å skje i april 2019.