Omfattende arbeider - tryggere tunnel

Utbedringsarbeidene i Follotunnelen var omfattende. Etter rehabiliteringen har tunnelen fått vesentlig tryggere innkjøringssoner, rømningsveger og enklere håndtering ved eventuelle ulykker.

Levetiden for tunnelens kabelbruer, lysarmaturer, kabler og diverse elektrisk utstyr var gått ut, og dette utstyret måtte derfor byttes. Tunnelen har nå fått sterkere lys og ventilasjonskapasiteten er økt. Et nytt system for såkalt automatisk deteksjon av brann, ulykker og fremmedlegemer i vegbanen med direkte kontakt til Vegtrafikksentralen, er også montert. 

Videre er det nå lagt til rette for nødnett for nødetatene, DAB+ og tidligere og bedre informasjon til trafikantene ved ulykker.

Utsatt ferdigstillelse

Grunnet mangler ble elektroentreprenøren byttet ut i 2017. Utbedrings- og opprydningsarbeidet i etterkant var svært omfattende, og er den direkte årsaken til den utsatte ferdigstillelsen. Av hensyn til trafikkflyt på E6 ble dette arbeidet gjennomført om natta.