Kjøremønsteret i tunnelen

Nordgående løp er stengt:

  • mandag-torsdag kl. 20.00 - 05.30
  • fredag-lørdag kl. 20.00 - 09.00
  • søndag kl. 21.30 - 05.30

Stenging høsten 2018

Neste store stengeperiode kommer høsten 2018, i perioden 3. september - 12. november  (10 uker). Da er sørgående løp helstengt. Trafikken avvikles i ett løp (nordgående), mens møtende trafikk ledes inn på fv. 156 Nessetveien.

Rushtrafikken gis prioritet. Det vil si at vi snur trafikken kl. 12.00 hver dag, slik at

  • Trafikken inn mot Oslo får benytte nordgående løp som normalt om morgenen.
  • Trafikk ut av Oslo får benytte det samme løpet etter kl. 12.00.
  • På natt avvikles møtende trafikk i det nordgående løpet.

Har du mulighet, anbefaler vi å benytte kollektivtransport, reise til andre tidspunkt eller velge alternative omkjøringsveger. Omkjøringstraseer skiltes.

Ved Korsegården finnes det innfartsparkering. Beregn god tid!

Framdriftsplan

Tidslinje - Norby-Smiehagen - 2018Tidslinje - Norby-Smiehagen - 2018

Aktuelle kollektivselskap: