Mellom kl. 21.30 og 05.30 avvikles trafikken i det ene løpet mens det utføres avsluttende rehabiliteringsarbeid i det andre. Hastigheten er redusert fordi det da er møtende trafikk uten fysisk midtdeler gjennom tunnelen.

Noen netter vil tunnelen være helstengt. Da skiltes omkjøring via Ås.  

Ferdigstillelse

Rehabiliteringen av Nordbytunnelen er nærmere et halvt år forsinket i forhold til den opprinnelige tidsplanen. Dette har gitt en lengre tid med omkjøring på det omkringliggende veinettet. Vi forstår at dette har vært en ekstrabelastning, og gjør det vi kan for å begrense antallet netter med behov for omkjøringer i den gjenværende perioden.

Svært lite arbeid gjenstår, og tunnelen skal være klar til endelig godkjenning i slutten av august. Fra uke 33 og fram til endelig godkjenning, har entreprenøren noen gjenstående arbeider, men dette vil i liten grad medføre omkjøring.

Tunnelrehabilitering er teknisk komplisert, og det er svært mange ulike typer arbeider som skal foregå. Noe kan gjøres samtidig og noe må gjøres etter hverandre i riktig rekkefølge – og alt utstyr må testet nøye før vi kan sette tunnelen i ordinær drift. 

Av hensyn til sikkerheten i tunnelen, kan vi ikke lempe på kravene. Målet er alltid at vi skal holder oss til den fastsatte planen, som inneholder alle operasjoner som må gjøres. Denne gangen fikk vi uforutsette problemer med styringssystemene, som må være på plass for å sikre at tunnelen er trygg.

Aktuelle kollektivselskap: