Om nettene avvikles trafikken i det nordgående løpet. Hastigheten er redusert fordi det da er møtende trafikk uten fysisk midtdeler gjennom tunnelen.

Det er toveis trafikk i det nordgående løpet mellom kl. 21.00 og 05.30 alle dager.

 

I perioden fram til over påske 2019 vil det i varierende grad være omkjøring på natt via fv. 156 Nessetveien. 

Ferdigstillelse

Rehabiliteringen av Nordbytunnelen er cirka et kvartal forsinket i forhold til den opprinnelige tidsplanen. Dette har gitt en lengre tid med omkjøring langs Nessetveien enn forutsett. Vi forstår at dette er en belastning, og gjør det vi kan for at denne skal bli minst mulig.

Tunnelarbeidene som medfører belastning på Nessetveien, vil være ferdige uka etter påske. Etter dette tidspunktet vil entreprenøren fortsatt ha noe gjenstående arbeid, men dette skal ikke medføre omkjøring på Nessetveien.

Tunnelrehabilitering er teknisk komplisert, og det er svært mange ulike typer arbeider som skal foregå. Noe kan gjøres samtidig og noe må gjøres etter hverandre i riktig rekkefølge – og alt utstyr må testet nøye før vi kan sette tunnelen i ordinær drift. 

Av hensyn til sikkerheten i tunnelen, kan vi ikke lempe på kravene. Målet er alltid at vi skal holder oss til den fastsatte planen, som inneholder alle operasjoner som må gjøres. Denne gangen fikk vi uforutsette problemer med styringssystemene, som må være på plass for å sikre at tunnelen er trygg.

Aktuelle kollektivselskap: