Ved Korsegården finnes det innfartsparkering. Beregn god tid!

Nattestenging i november:

I november må vi stenge tunnelen i begge løp flere netter. Da kjøres trafikken i begge retninger på fv. 156 Nessetveien. Stenging og omkjøring blir skiltet.

Her kan du følge nyhetsoppdateringer om Nordbytunnelen

Anbefalte omkjøringsveger

For personbiler: 

 • Ta av fra E6, avkjøring nr. 15 og kjør fv.151 Sonsveien mot Ringvoll og videre på fv.120 i retning Elvestad.
 • Ta av fra E6, avkjøring nr. 18 ved Korsegården, kjør fv. 152 i retning Holstad og E18
 • Kommer du sørfra og skal videre via rv. 23 Oslofjordtunnelen: Ta av på avkjøring nummer 18 Korsegården (Ås) og følg fv. 152 til Dyrløkke. Der er det skiltet til Oslofjordtunellen.

For tungtransport:

 • Ta av fra E6, avkjøring nr. 5, ved Sarpsborg og kjør rv. 111 mot Mysen og videre på rv. 22 mot Lillestrøm


Kjøremønsteret i tunnelen - GJELDER INNTIL VIDERE

Mandag-fredag:

 • Prioritert retning nordover 04:30-12:00
 • Prioritert retning sydover 12:00-21:00
 • Toveis i et løp (møtende trafikk) 21:00-04:30 (08:00 lørdag morgen)

Lørdager:

 • Prioritert retning sydover 08:00-14:00
 • Prioritert retning nordover 14:00-21:00
 • Toveis i et løp (møtende trafikk) 21:00-08:00 (Søndag morgen)

Søndager:

 • Prioritert retning sydover 08:00-13:00
 • Prioritert retning nordover 13:00-23:00
 • Toveis i et løp (møtende trafikk) 23:00-04:30 (Mandag morgen)


Kø vil derfor oppstå når du:

Mandag-fredag:

 • skal sydover mellom 04:30 og 12:00
 • skal nordover mellom 12:00 og 21:00

Lørdager:

 • skal nordover mellom 08:00 og 14:00
 • skal sydover mellom 14:00 og 21:00

Søndager:

 • skal nordover mellom 08:00 og 13:00
 • skal sydover mellom 13:00 og 21:00

Mer informasjon om kjøremønstre finner du under fanen "LAST NED" til høyre.


Aktuelle kollektivselskap:


Framdriftsplan

Tidslinje Nordbytunnelen 2Tidslinje rehabilitering Nordbytunnelen

Dette utbedres i Nordbytunnelen:

Rehabiliteringen er nødvendig for å øke sikkerheten for de som kjører i tunnelen, og for å bedre driftssikkerheten og dermed bedre fremkommeligheten på E6.
Mange av disse oppgavene krever at det ikke er trafikk i tunnelen der arbeidet pågår.


- Vi utbedrer rømningsveiene.
- Vi utvider de tekniske rommene – tre rom i tunnelen og tre «i dagen».
- Ventilasjonsanlegget oppgraderes.
- Skiltingen blir bedret.
- Vi oppgraderer SOS-kioskene.
– Brannsikringen skal bedres.
- Vi installerer nytt bomanlegg.
– Vi installerer nytt system for styring, regulering og overvåking.
– Nordgående løp blir stengt til 4. desember. Etter dette jobber vi om natten, og tunnelen er åpen i begge retninger om dagen.
– Høsten 2018 stenger vi det andre løpet i en periode for å utføre tilsvarende rehabilitering.
– Vi tar sikte på å være ferdige med tunnelen våren 2019.


Arbeid utført i fase 1

Av praktiske årsaker er arbeidene i Nordbytunnelen delt inn i to faser. Fase 1 startet i uke 40 i 2014 og varte fram til juni 2015. Fase 2 starter i september 2017. I fase 1 ble blant annet følgende arbeider gjennomført:

 • Cirka 8200 meter kabelbru (den som henger i tunneltaket og som alle lampene er festet til) ble erstattet med ny syrefast type.
 • 3000 armaturer (lamper) ble skiftet ut. Det er i dag cirka 1500 armaturer i hvert løp.

Etter denne rehabiliteringen er hvert løp utstyrt med 2000 nye armaturer. Full belysningseffekt som følge av flere armaturer oppnås først når fase 2 er gjennomført fordi strømkapasiteten økes i denne fasen.