Anbefalte omkjøringsveger

For personbiler:
 

 • Ta av fra E6, avkjøring nr. 15 og kjør fv.151 Sonsveien mot Ringvoll og videre på fv.120 i retning Elvestad.
 • Ta av fra E6, avkjøring nr. 18 ved Korsegården, kjør fv. 152 og sving av på Kongevegen i retning Nygårdskrysset og E18.
 • Ta av fra E6, avkjøring nr. 18 ved Korsegården, kjør fv. 152 i retning Holstad og E18
 • Kommer du sørfra og skal videre via rv. 23 Oslofjordtunnelen: Ta av på avkjøring nummer 18 Korsegården (Ås) og følg fv. 152 til Dyrløkke. Der er det skiltet til Oslofjordtunellen.

For tungtransport:

 • Ta av fra E6, avkjøring nr. 5, ved Sarpsborg og kjør rv. 111 mot Mysen og videre på rv. 22 mot Lillestrøm

 
Kjøremønsteret i tunnelen

Hverdager:

 • Inn til Oslo (fra sør): kl. 04.30 – 12.00
 • Ut fra Oslo (fra nord): kl. 12.00 – 21.00
 • Toveis-trafikk i ett løp: kl. 21.00 – 04.30.

Møtende trafikk ledes inn på fv. 156, med unntak av nettene.


I helgene i september:

Lørdager:

 • Ut av Oslo (fra nord): kl. 08.00 - 14.00
 • Inn til Oslo (fra sør): 14.00 - 21.00

Natt til søndag: Toveis-trafikk kl. 21.00 – 08.00

Søndager:

 • Ut av Oslo (fra nord): kl. 08.00 - 13.00
 • Inn til Oslo (fra sør): kl. 13.00 - 23.00

Natt til mandag: Toveis-trafikk kl. 23.00 – 04.30

Møtende trafikk ledes inn på fv. 156, med unntak av nettene.

Mer informasjon om kjøremønstre finner du under fanen "LAST NED" til høyre.


Aktuelle kollektivselskap:


Framdriftsplan

Tidslinje Nordbytunnelen 2Tidslinje rehabilitering Nordbytunnelen

Dette utbedres i Nordbytunnelen:

Rehabiliteringen er nødvendig for å øke sikkerheten for de som kjører i tunnelen, og for å bedre driftssikkerheten og dermed bedre fremkommeligheten på E6.
Mange av disse oppgavene krever at det ikke er trafikk i tunnelen der arbeidet pågår.


- Vi utbedrer rømningsveiene.
- Vi utvider de tekniske rommene – tre rom i tunnelen og tre «i dagen».
- Ventilasjonsanlegget oppgraderes.
- Skiltingen blir bedret.
- Vi oppgraderer SOS-kioskene.
– Brannsikringen skal bedres.
- Vi installerer nytt bomanlegg.
– Vi installerer nytt system for styring, regulering og overvåking.
– Nordgående løp blir stengt til 4. desember. Etter dette jobber vi om natten, og tunnelen er åpen i begge retninger om dagen.
– Høsten 2018 stenger vi det andre løpet i en periode for å utføre tilsvarende rehabilitering.
– Vi tar sikte på å være ferdige med tunnelen våren 2019.


Arbeid utført i fase 1

Av praktiske årsaker er arbeidene i Nordbytunnelen delt inn i to faser. Fase 1 startet i uke 40 i 2014 og varte fram til juni 2015. Fase 2 starter i september 2017. I fase 1 ble blant annet følgende arbeider gjennomført:

 • Cirka 8200 meter kabelbru (den som henger i tunneltaket og som alle lampene er festet til) ble erstattet med ny syrefast type.
 • 3000 armaturer (lamper) ble skiftet ut. Det er i dag cirka 1500 armaturer i hvert løp.

Etter denne rehabiliteringen er hvert løp utstyrt med 2000 nye armaturer. Full belysningseffekt som følge av flere armaturer oppnås først når fase 2 er gjennomført fordi strømkapasiteten økes i denne fasen.