Trafikken avvikles i ett løp (nordgående), mens møtende trafikk ledes inn på fv. 156 Nessetveien. Det vil si at vi snur trafikken kl. 12.30 hver dag.

Kjøremønsteret er slik:

Mandag - fredag

 • 05.00 - 12.30 Åpent for nordgående trafikk
 • 12.30 - 19.00 Åpent for sydgående trafikk
 • 19.00 - 05.00 Åpent for toveistrafikk


Lørdager

 • Toveistrafikk frem til 09.00
 • 09.00 - 12.30 Åpen for sydgående trafikk
 • 12.30 - 19.00 Åpent for nordgående trafikk
 • 19:00 - 10.00 Åpent for toveistrafikk (frem til søndag morgen)


Søndager

 • Toveistrafikk frem til 10:00
 • 10.00 - 14.00 Åpent for sydgående trafikk
 • 14.00 - 22.00 Åpent for nordgående trafikk
 • 22.00 - 05.00 Åpent for toveistrafikk (frem til mandag morgen)


Motgående trafikk kjører Nessetveien (fv. 156).

Har du mulighet, anbefaler vi å benytte kollektivtransport, reise til andre tidspunkt eller velge alternative omkjøringsveger. Omkjøringstraseer skiltes.

Ved Korsegården finnes det innfartsparkering. Beregn god tid!

 

Foreign lorry drivers - read this!  

Trident Juncture

I månedsskiftet oktober-november gjennomføres NATO-øvelsen Trident Juncture 2018 i Norge. Rundt 40 000 soldater fra over 30 land vil i denne perioden øve på å forsvare Norge. En del av kjøretøyene og materiellet som skal brukes, ankommer Borg havn i Fredrikstad. Dette vil bli transportert i militære kolonner nordover på E6 før øvelsen. Kolonnene starter 7. september og vil pågå fram til øvelsen starter. Statens vegvesen og Forsvaret har tett dialog om framkommeligheten til kolonnene under rehabiliteringen av Nordbytunnelen.

 

Framdriftsplan

Tidslinje - Norby-Smiehagen - 2018Tidslinje - Norby-Smiehagen - 2018

Aktuelle kollektivselskap: