– Vi skal søke etter en lekkasje i et kommunalt vannrør, noe som krever at vi stenger tunnelen for all trafikk, sier prosjektleder Thomas Kalleberg. På nattestid er det begrenset trafikkmengde, noe som medfører at omkjøringen ikke vil gi de store forsinkelsene for bilistene.

– Imidlertid vil nok beboerne i området oppleve noe mer støy fra Nessetveien, noe vi selvsagt beklager, sier Kalleberg.