Om nettene avvikles trafikken i det nordgående løpet. Hastigheten er redusert fordi det da er møtende trafikk uten fysisk midtdeler gjennom tunnelen.

 

Det er toveis trafikk i det nordgående løpet mellom kl. 21.00 og 05.30 alle dager.

Trident Juncture

NATO-øvelsen Trident Juncture ble gjennomført i månedskiftet oktober-november 2018. Rundt 50 000 soldater fra over 30 land øvde i denne perioden på å forsvare Norge. Mye av kjøretøyene og materiellet som ble brukt ankom Borg havn i Fredrikstad. I perioden fram til desember 2018 vil militære kolonner på vei tilbake til Fredrikstad passere gjennom Nordbytunnelen. Statens vegvesen og Forsvaret har tett dialog om framkommeligheten til kolonnene under rehabiliteringen av Nordbytunnelen.

 

Framdriftsplan

Tidslinje - Norby-Smiehagen - 2018Tidslinje - Norby-Smiehagen - 2018

Aktuelle kollektivselskap: