Deler av arbeidet er av en slik art at det ene tunnelløpet må helstenges mens utbedringene pågår. Neste stengeperiode er 3. september - 12. november 2018. Da er det sørgående løpet stengt. 

Dette er noen av rehabiliteringsoppgavene:

  • Vi utbedrer rømningsveiene.
  • Vi utvider de tekniske rommene – tre rom i tunnelen og tre «i dagen».
  • Vi oppgraderer ventilasjonsanlegget.
  • Vi skilter bedre.
  • Vi oppgraderer SOS-kioskene.
  • Vi bedrer brannsikringen.
  • Vi installerer nytt bomanlegg.
  • Vi installerer nytt system for styring, regulering og overvåking.

Omkjøringstrasé når tunnelen er stengt: fv. 156 Nessetveien.

3. september stenger vi sørgående løp, og anbefaler bilister som kommer sydfra å benytte omkjøringsveier som tar av i Østfold og syd i Akershus:
Fra Sarpsborg - fv. 111 til fv. 22 og deretter inn på E18.
Fra Moss - fv. 120 til Elvestad, og deretter E18.
Fra Son - fv. 151 og deretter fv. 120 til Elvestad og E18 videre.