NATO-øvelsen Trident Juncture 2018 vil sette sitt preg på store deler av Sørøst- og Midt-Norge til høsten. Militær trafikk og øvingsaktivitet vil påvirke framkommeligheten på veiene i flere områder. Øvelsen er en viktig test av det norske totalforsvaret – samfunnets samlede sivile og militære innsats i fred, krise og krig. Se Forsvarets nettsider for mer informasjon.


Lenke til Forsvarets nettsider for øvelsen: Øver på forsvaret av Norge
Lenke til side med fylkesvis oversikt: Praktisk informasjon til befolkningen