Ved årsskiftet 2018/19 planlegger Statens vegvesen å lyse ut en entreprisekonkurranse for oppgraderingen av Bekkestutunnelen. Tunnelen ligger på fylkesveg 160 og går under Bekkestua sentrum. Kontraktsformen er totalentreprise med samspill. Det vil si at entreprenøren som vinner konkurransen både skal planlegge oppgraderingen og gjennomføre den. Oppgraderingsarbeidet vil bestå av elektroarbeider og bygg- og anleggsarbeider. Valg av entreprenør ventes å skje i april 2019.

Bransjemøte

Torsdag 8. november 2018 inviterer Statens vegvesen entreprenør- og rådgiverbransjen til bransjemøte i Oslo om den kommende utlysningen. Vegvesenet orienterer om prosjektet og konkurransen, og det blir mulig å stille spørsmål og ha en-til-en-samtaler med prosjektledelsen.

Invitasjon og påmelding til bransjemøtet

Omfattende arbeider skal gi tryggere tunnel

Bekkestutunnelen skal oppgraderes for å tilfredsstille dagens sikkerhetskrav i tunneler. Oppgraderingen skal også føre til enklere vedlikehold og færre stengninger. Oppgraderingsarbeidene skal etter planen starte i første halvår av 2020 og være ferdige vinteren 2020/21.

Arbeidene omfatter: 

  • Nytt teknisk utstyr (styrings- og overvåkingssystem, belysning, ventilasjon, DAB+ m.m.) 
  • Nye tekniske bygg/rom
  • Oppgradering av sikkerhetsutrustning (SOS-stasjoner, stopplommer, slokkevann, ledelys m.m.)
  • Oppgradering av overvannsanlegg og pumpesystem
  • Etablering av rensebasseng for overvann og vann fra tunnelvask (ev. rensebasseng for avløpsvann fra tunnelen?)
  • Fjellsikring
  • Brannsikring

Arbeidene inne i tunnelen skal i hovedsak skje om natta, bare i korte perioder blir det nødvendig å stenge tunnelen på dagtid. Arbeidene utenfor tunnelen skal foregå på dagtid.

Del av oppgraderingsprogram

Oppgraderinga av Bekkestutunnelen er del av Statens vegvesen sitt program for oppgradering av tunneler i Norge, og et av tiltakene i handlingsprogrammet for fylkesveger i perioden 2018-2021.