Anleggsstart for Nordbytunnelen er utsatt fra tidligere varslet dato 21. august. Årsaken til utsettelsen er mindre forsinkelser i anbudsprosessen. 

- Det er ikke uvanlig at vi får krav om innsyn i dokumenter i forbindelse med tildeling av kontrakter, sier prosjektleder Thomas Kalleberg. - I slike tilfeller kan det gå litt ekstra tid før vi får startet. Ut over denne forsinkelsen er det ingen endringer i gjennomføringen.

Slik blir stengingen

Nordgående løp stenges fram til starten av desember, mens sørgående løp får vekslende kjøreretninger. 

- Vi ønsker å påvirke rushtrafikken minst mulig, sier Kalleberg. – Derfor gir vi rushtrafikken prioritet, og bruker sørgående løp til å avvikle denne.

I tillegg er det en fase på natt med møtende trafikk i samme løp. Det etableres fysisk sperre mellom kjørefeltene.

Dette er de tre fasene:

  • 04.30 – 13.00: Nordgående trafikk på E6 ledes inn i sørgående løp.
  • 13.00 – 20.00: Sørgående trafikk går som normalt i sørgående løp.
  • 21.00 – 04.30: Både sørgående og nordgående trafikk ledes inn i sørgående løp (møtende trafikk).

I de to fasene hvor sørgående løp benyttes til å avvikle rushtrafikk, ledes møtende trafikk inn på fv. 156. I rehabiliteringsperioden vil denne vegen oppleve økt trafikk, men ikke etter kl. 21.00. Skifte av kjøreretning gjøres i løpet av 15 minutter kl. 04.30, 13.00 og 21.00. Da stenges E6 helt.

Kjøremønsteret i helgene vil være tilsvarende, men med noen justeringer avhengig av trafikksituasjon og sesong.