Kjøremønster

Fra den 3. september til midten av november (ca. ti uker) stenges sydgående løp retning Oslo kl. 21.30 og åpnes igjen kl. 05.30. Det vil ikke pågå arbeid natt til lørdag/søndag. Omkjøring for trafikk i retning Oslo er skiltet via Strømmen: Nedre Rælingsvei, Strømsveien, Sagbruksveien og Blåkolltunnelen.

Rælingstunnelen nordgående løp retning Lillestrøm er åpen for trafikk hele døgnet.

Nytt lysanlegg i sydgående løp

Lysarmaturene (lampene) i tunneltaket er festet til kabelbruer. I det sydgående løpet skal 1850 meter med nye kabelbruer på plass. Videre skal 400 lysarmaturer (lamper) skiftes ut. Alt materiale er av rustfritt stål som blant er mer motstandsdyktig mot elde. Dagens elektriske utstyr fjernes og erstattes på kortere strekninger av gangen. Det fører til at det på dagtid vil være redusert belysning enkelte steder. Hastigheten er 70 km/t. Entreprenør Traftec skal utføre jobben på vegne av Statens vegvesen.

Nordgående løp i 2019

Etter planen skal kabelbruene og lysarmaturene i nordgående løp skiftes ut høsten 2019.

Rehabilitering av Rælingstunnelen, utover å erstatte kabelbruer og lysarmaturer, skal etter planen gjennomføres etter 2023.

Fakta om Rælingstunnelen:

  • ÅDT 31000 kjøretøy (års døgn trafikk
  • 1850 meter lang
  • To separate løp med to kjørefelt i hver
  • Tunnelen stod ferdig i 1998