Omkjøring om natten

Fra mandag 5 august til midten av oktober vil det nordgående tunnelløpet i retning Lillestrøm være stengt for trafikk fra klokken 21.30 til påfølgende morgen klokken 05.30 nettene til tirsdag, onsdag, torsdag og fredag. Det vil ikke pågå arbeider nettene til lørdag, søndag og mandag. Omkjøring blir skiltet via Strømmen: Kurlandsveien, Gamle Strømsvei, Stasjonsveien, Sagbruksveien, Strømmen kirke og Nedre Rælingsvei.

Rælingstunnelen i retning Oslo vil være åpen for trafikk hele døgnet. 

Nytt lysanlegg

Lysarmaturene (lampene) i tunneltaket er festet til kabelbruer. I det nordgående løpet skal 1850 meter med nye kabelbruer på plass. Videre skal 400 lysarmaturer (lamper) skiftes ut. Alt materiale er av rustfritt stål som blant er mer motstandsdyktig mot elde. Dagens elektriske utstyr fjernes og erstattes på kortere strekninger av gangen. Det fører til at det på dagtid vil være redusert belysning enkelte steder. Hastigheten er 70 km/t. Entreprenør Traftec skal utføre jobben på vegne av Statens vegvesen.

Mer oppgradering etter 2023

Rehabilitering av Rælingstunnelen, utover å erstatte kabelbruer og lysarmaturer, skal etter planen gjennomføres etter 2023.

Fakta om Rælingstunnelen:

  • ÅDT 31000 kjøretøy (års døgn trafikk
  • 1850 meter lang
  • To separate løp med to kjørefelt i hver
  • Tunnelen stod ferdig i 1998