I E6 Smiehagentunnelen gjør vi følgende utbedringer:

  • nytt teknisk rom
  • brannsikring
  • utskifting av elektroteknisk utstyr

Arbeidene i E6 Smiehagentunnelen starter i løpet av i 2018, i samme periode som sørgående løp i Nordbytunnelen er stengt.