Kl. 10 onsdag 17. februar arrangerer Statens vegvesen en beredskapsøvelse i samarbeid med nødetatene, Jernbaneverket, Malvik kommune og Stjørdal kommune. Hensikten med øvelsen er å teste nytt sikkerhetsutstyr og samarbeidet mellom de ulike etatene. Scenarioet er blant annet en trafikkulykke hvor det ene kjøretøyet begynner å brenne.

- Helltunnelen er spesielt kompleks på grunn av beliggenheten på fylkesgrensa, og med felles rømningstunneler med jernbanetunnelen. Øvelsen ønsker vi å gjennomføre nå som Helltunnelen akkurat er ferdig utbedret, sier prosjektleder Harald Inge Johnsen i Statens vegvesen.

Her kan dere lese mer om tunnelutbedringsprosjektet på strekningen Trondheim-Stjørdal.

Nytt teknisk utstyr skal bedre sikkerheten

Det er kommet på plass mye nytt utstyr for å bedre trafikksikkerheten i Helltunnelen, blant annet til sammen 77 stk. ledelys langs bankettene på begge sider og variable fartsgrenseskilt. De styres fra Vegtrafikksentralen, slik at man kan sette ned fartsgrensen dersom det oppstår en hendelse i tunnelen.

- Det er montert 65 stk. kameraer med automatisk hendelsesdeteksjon, slik at Vegtrafikksentralen får alarm og direktesendt video med en gang kameraene fanger opp uvanlig aktivitet som at kjøretøy stopper, fotgjenger i tunnelen, en trafikkulykke osv., sier Terje Sundfær ved Vegtrafikksentralen.

Det er også satt opp 15 nye nødstasjoner med brannslukningsapparater og telefoner som automatisk ringer opp Vegtrafikksentralen bare man tar av røret.

Evakueringsmulighet via jernbanetunnelen

En annen nyhet er at det nå er mulig å evakuere ut fra Helltunnelen via jernbanetunnelen. Det er etablert to tverrslag inne i Helltunnelen som går over i jernbanetunnelen. Disse skal brukes som evakueringsmulighet, i tillegg til de to tunnelmunningene dersom det skjer en tunnelbrann. Dørene er markert med grønt ledlys. Hver 25 meter er det evakueringsskilt på tunnelveggene som viser avstand til nærmeste rømningsmulighet.

Stenger tunnelen for trafikk under øvelsen

Øvelsen starter kl. 10 onsdag 17. februar. Tunnelen vil i den forbindelse være stengt fra ca. kl. 9.

- Stengningen av Helltunnelen vil medføre økt belastning på omkjøringsvegen over Gevingåsen, og vi ber trafikantene vise ekstra hensyn. Det benyttes noe røyk som vil komme ut av tunnelen på Hell-sida, sier Johnsen.

Rundt 150 statister fra trafikklærerutdanningen ved Nord Universitet på Stjørdal deltar i øvelsen. De skal spille trafikanter som er i tunnelen når trafikkulykken skjer.

- Dette vil være en nyttig erfaring for dem, slik at de kan lære hvordan selvredningsprinsippet fungerer i en tunnel. Her i Helltunnelen får vi prøvd ut den nye evakueringsmuligheten via jernbanetunnelen, sier Sundfær.

Media kan være med på øvelsen

Media kan få være med inn i tunnelen i en minibuss før øvelsen starter, sammen med statister, men det vil ikke være mulig å gå ut av kjøretøy underveis i øvelsen. Observatører og andre interesserte vil være samlet ved 110-sentralen på Sluppen i Trondheim. Her overføres direktebilder fra kameraene i Helltunnelen og samband.

Ta kontakt og gjør en avtale med Statens vegvesen på forhånd dersom dere er journalister og fotografer som ønsker å være med i tunnelen under øvelsen. Oppmøtetidspunkt utenfor Helltunnelen blir kl. 9.30. Øvelsen starter kl. 10.

I etterkant av øvelsen vil innsatsledere i nødetatene og prosjektleder Harald Inge Johnsen i Statens vegvesenet være til rådighet for intervju ved 110-sentralen på Sluppen i Trondheim.

Ta kontakt med Terje Sundfær i god tid for å gjøre en avtale, dersom dere er journalister eller fotografer som ønsker å være med i buss i Helltunnelen under beredskapsøvelsen.

Terje Sundfær, mob: 98046363

Harald Inge Johnsen, mob: 91512885