Det var to entreprenører som leverte tilbud, Skanska Norge AS og AF Gruppen Norge AS. Entreprenørene leverte to konvolutter i et såkalt to-konvolutt system. Den første konvolutten inneholdt kvalifikasjonspapirer, egen vurdering av framdrift med fokus på kort byggetid, gjennomføring av oppdraget, HMS og organisasjonsplaner. Den siste konvolutten inneholdt tilbudspriser, og denne konvolutten ble først åpnet etter at innholdet i den første konvolutten var vurdert.

Vegvesenet vurderte AF Gruppen Norge AS til å ha best forhold mellom pris og kvalitet ut fra kriterier som var satt i konkurransegrunnlaget. Tilbudet til AF Gruppen var på 619 millioner, og Skanska leverte et tilbud 642 millioner.

-Endelig budsjett blir behandlet i Fylkeskommunen i august, og vi regner med å inngå kontrakt i slutten av august eller tidlig i september. Planlagt oppstart i tunnelene blir i november, forteller prosjektleder Ole Kristian Birkeland.

Klagefristen er satt til 11. august.