Kontraktssummen er på 308 582 441 kr eks. mva.

- Nå kan entreprenøren starte med detaljert planlegging av arbeidet. Det blir oppsetting av kontor- og boligrigg i Måndalen som blir det første som vil synes ute. Statens vegvesen og entreprenøren skal gjennomføre en samhandlingsprosess i begynnelsen av august før det blir oppstart for kolonnekjøring og nattestenging av Innfjordtunnelen midt i august, forteller prosjektleder Halgeir Brudeseth.

Tryggere tunneler
Anleggsarbeidet starter i løpet av august og skal pågå ut mai 2018. Det skal gjøres omfattende arbeider i tunnelene for å oppfylle de strenge kravene vi har til sikkerhet i Norge og Europa. Alt av elektrotekniske installasjoner og sikkerhetsutstyr skal skiftes ut i begge tunnelene. Både Innfjord- og Måndalstunnelen får DAB-dekning, ny vann- og frostsikring, brannventilasjon, gjennomgående betongrekkverk og nye snunisjer. I tillegg får Innfjordtunnelen kameraovervåkning, høyttalere, og sammenhengende ledelys.