- Vi beklager forsinkelsen vi har fått i Ålesundstunnelene. Det blir lagt ned en stor innsats for å komme oss helt i mål, men vi ser nå at de ikke vil bli ferdige før i mars/april, sier prosjektleder Ole Kristian Birkeland.

Ellingsøytunnelen vil være åpen når det ikke pågår arbeid der. Tunnelen åpner for fri ferdsel førstkommende mandag (14. januar) kl. 06.00, og vil da være åpen fram til 28. januar. I Valderøytunnelen blir det jobbet hele tiden.

- Videre utover i februar og mars vil vi komme tilbake til planer for trafikkavvikling. Det er ellers ingen endring når det gjelder stengetidspunkt og kolonne-tider, sier Birkeland.

Arbeidet i Ålesundstunnelene pågår på kvelds- og nattestid, og de blir stengt med kolonnekjøring fra kl. 20.00. Fram til midnatt går det kolonner fra både Valderøya og Ålesund hvert 20. minutt. Deretter er det kolonner med faste tidspunkt én gang i timen: Fra Ålesund/Kverve (når Ellingsøytunnelen er åpen) kl. 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, og fra Valderøya kl. 00.30, 01.30, 02.30, 03.30. Mellom kl. 04.30 og 06.00 er det igjen kolonner hvert 20. minutt.

Utbedringsarbeidet fortsetter også i Godøytunnelen, som er i rute til å bli ferdig til påske.