Asfaltarbeidet vil går føre seg mellom kl. 20.00 og 06.00.

Trafikken blir avvikla kontinuerleg med ei ventetid på maksimalt 20 minutt.