Det sier prosjektleder Ole Kristian Birkeland i Statens vegvesen.

- Store kjøretøy vil slite med å komme seg forbi biler som står parkert i avkjørselen til tunnelen. Resultatet kan bli nettopp det vi forsøker å unngå med den nye bommen på Ysteneset og oppstilling langs innfartsvegen, at vi får en kork i trafikken fra Ålesund sentrum. Ikke minst vil det føre til at det blir vanskelig for utrykningskjøretøy å passere.

Nylig førte en bil med motorstopp til at Ellingsøytunnelen ble midlertidig stengt, og som denne videoen viser skapte de ventende bilene problemer for bussen:

Setter ned farten

Når Ellingsøytunnelen blir stengt mot Vigra vil fartsgrensen på innfartsvegen bli satt ned til 50 km/t gjennom variable fartsskilt. Det er Vegtrafikksentralen som styrer både bommene og de nye skiltene.

- Følg skiltene og meldingene som blir gitt på informasjonstavlene. At fartsgrensen blir satt ned er viktig for å ivareta trafikksikkerheten, så lenge det står biler og venter langs skuldra mot sentrum, sier Birkeland.

Du kan se hvordan biloppstillingen skal være i denne videoen:

Ny oppstilling på Kverve

Det er også lagt til rette for en ny biloppstilling på Kverve. Denne må brukes når enten Ellingsøytunnelen er stengt mot Ålesund, eller Valderøytunnelen mot Valderøya/Vigra.

Oppstillingsfeltet går langs fv. 107, fra Kverve senter og mot den nye rundkjøringen.

- Det er viktig at de som møter en stengt tunnel på Kverve følger den nye skiltingen, som både vil informere om at tunnelen er stengt og at de må ta av mot Ellingsøya. Dersom vi unngår kø ned i den stengte tunnelen og farlige situasjoner på grunn av det, reduserer vi behovet for å måtte stenge begge Ålesundstunnelene, sier Birkeland.

I denne videoen kan du se hvordan oppstillingen er på Kverve: