Både elektroentreprenører og tradisjonelle tunnelentreprenører deltok på befaringen. Det er i tillegg flere leverandører og andre entreprenører som har meldt sin interesse på den offentlige anbudsdatabasen Doffin.

- Vi er fornøyd med at så mange viser interesse for jobben. Det blir spennende å se hvor mange som leverer inn tilbud, sier prosjektleder Halgeir Brudeseth.

Prosjektleder Halgeir Brudeseth og byggeleder Jon-Trygve Løvik holdt en presentasjon om utbedringsjobben før deltakerne fikk en omvisning i tunnelene som skal utbedres.

Det skal gjøres omfattende arbeider i tunnelene for å oppfylle de strenge kravene vi har til sikkerhet i Norge og Europa. Alt av elektrotekniske installasjoner og sikkerhetsutstyr skal skiftes ut i begge tunnelene. Både Innfjord- og Måndalstunnelen får DAB-dekning, ny vann- og frostsikring, brannventilasjon, gjennomgående betongrekkverk og nye snunisjer. I tillegg får Innfjordtunnelen kameraovervåkning, høyttalere, og sammenhengende ledelys.

Hjelviktunnelen er under 500m og er ikke omfattet av Tunnelsikkerhetsforskriften, men det vil likevel bli utført vedlikeholdsarbeid i form av utskifting av gamle elektrotekniske installasjoner

Fristen for å levere inn tilbud er 1.juni.