En tunnelrehabilitering er ikke mulig å gjennomføre uten at det blir konsekvenser for trafikantene. Nå takker vi for tålmodigheten og håper trafikantene blir fornøyd med en tryggere, lys og tørr tunnel, sier ass. prosjektleder Arne Ola Stavseng i Statens vegvesen.

Den 31 år gamle tunnelen har fått en fullstendig rehabilitering med nytt elektrisk anlegg, ny vann- og frostsikring og nytt lys. Forskjellen vil merkes for trafikantene. Tunnelen har blitt lysere, tørrere og tryggere, både for de som kjører bil og de som går og sykler.

Vanligvis kjører det 18 000 biler gjennom Hatlaåstunnelen hver dag. Disse har måtte kjøre andre veger mens tunnelen har vært stengt. Dette er også årsaken til at rehabiliteringen har vært gjennomført nå i sommer.

- På grunn av trafikksikkerheten har vært viktig for oss å gjennomføre arbeidet mens det ikke har vært skoleelever langs vegene. Vi har også hatt god dialog med SFO på skolene på Lerstad og Hatlane, forteller Stavseng.

Det er ikke til å unngå at det blir køer når så mange biler må finne nye veger for å komme seg fram. Utfordringene var størst de første dagene, men etter hvert har trafikken tilpasset seg.

Erfaringen fra disse ukene er at dagens vegnett i Ålesund er utnyttet til bristepunktet og det skal ikke store endringen til før det gir store forsinkelser.

- Etter planen skulle Hatlaåstunnelen åpne igjen på søndag. I helga er det både Jugendfest og Minijugend og vi vet det blir mye trafikk. Da er det ekstra gledelig at vi får åpnet tunnelen også i god tid til disse arrangementene, sier Arne Ola Stavseng i Statens vegvesen.

Før og etter renoveringFør og etter renovering

Foto: Øystein Skare/Statens vegvesen