- Dei ekstra kolonnane vil gå frå Volda kl. 00.20 og 02.10 og mot Volda kl. 00.40 og 02.30, seier prosjektleiar Arne Ola Stavseng.

Slik blir trafikkavviklinga:

Frå Volda

Mot Volda (frå Homberset)

Kl. 19.20

Kl. 19.40

Kl. 20.20

Kl. 20.40

Kl. 21.20

Kl. 21.40

Kl. 22.20

Kl. 22.40

Kl. 00.20

Kl. 00.40

Kl. 02.10

Kl. 02.30

Kl. 04.30

Kl. 04.50

Kl. 05.45

Kl. 06.05

Kl. 06.30

Kl. 06.45


Tunnelen er open for fri ferdsel på dagtid mellom kl. 07 og 19 og på helg frå laurdag kl. 07 til søndag kl. 21.

Held Aldalen open til jul
Statens vegvesen betalar for brøyting av den kommunale vegen gjennom Aldalen fram til 21. desember. Vegen kan nyttast av personbilar. Frå E39 Austefjorden tar man av mot Vatne, og frå Ørsta køyrer man fylkesveg 655 mot Sæbø og tar av mot Hunnes etter 10 kilometer.

Juleferie
Tunnelarbeida tar juleferie 21. desember. Tunnelen blir open frå 21. desember kl. 07 til 2. januar kl. 19.