Kun busser og nødetater i utrykning får kjøre gjennom Ellingsøytunnelen. Det blir kolonnekjøring som vanlig fra kl. 20-22 på fredag før vi stenger tunnelen, og fra kl. 20 på søndag. Fra kl. 15-20 på søndag blir det fri ferdsel.

De 10 000 som hver dag kjører gjennom tunnelen har tre alternativer:

  • Kjøre rundt fylkesveg 107 via Digernes og Stette.
  • Ta buss. Flybussen og rutebuss slipper gjennom tunnelen. FRAM vil oppdatere rutetidene på www.frammr.no
  • Ta hurtigbåt. Båten vil gå oftere via Valderøya, rutetidene blir oppdatert på www.frammr.no.

Her finner du informasjon om kollektivtilbudet denne helga.

Akslatunnelen blir også helt stengt denne helgen. Trafikkavviklingen i Valderøytunnelen blir som vanlig med kolonnekjøring fra kl. 20-06.

Derfor stenges tunnelen
I tillegg til det ordinære arbeidet i tunnelen skal entreprenøren sette på ekstra mannskap denne helgen.

- Alle de røde trekkerørene man ser når man kjører gjennom tunnelen skal brannsikres med betong. Vi skal sprøyte betong på 40-50 steder gjennom hele tunnelen. Uten trafikk i tunnelen får entreprenøren jobbet mer effektivt og slipper stopp i arbeidet, sier prosjektleder Ole Kristian Birkeland.

Totalt blir det ca. 40 arbeidere i sving som skal gjøre elektro- og betongarbeid.

- Siden det er omkjøringsmulighet for Ellingsøytunnelen stenger vi tunnelen helt denne helgen for å gi entreprenøren arbeidsro. Vi beklager ulempene dette medfører for de som bruker tunnelen. Det er mye trafikk denne helgen, både på flyplassen og folk som kjører hjem fra høstferie så vi åpner tunnelen kl. 15 på søndagen, sier prosjektleder Ole Kristian Birkeland.