Entreprenøren skal nå jobbe hver kveld og natt i partallsuker.

- Entreprenøren har mulighet til å jobbe hver kveld og natt, også på helg. Denne muligheten ønsker de nå å benytte seg av, forteller prosjektleder Halgeir Brudeseth.

Det har derfor vært en «bonus» at det har vært fri ferdsel på helg.

- Siden vi fjerner et gode har vi bestilt kolonne fra Innfjorden kl.02.00 og fra Veblungsnes kl.02.15 natt til søndager i partallsuker, forteller prosjektleder Halgeir Brudeseth.

Det blir fortsatt fri ferdsel på helg i oddetallsuker. Da er Innfjordtunnelen åpen fra lørdag kl. 06 til mandag kl. 18.

Innfjordtunnelen utbedres for å bli tryggere og arbeidet skal være ferdig sommeren 2018.