Gjennomsnittshastigheten til trafikantene vil bli målt i begge retninger i begge tunnelene. Systemet vil fungere på samme måte som i Helltunnelen, som i dag har strekningsmåling i en retning.

Statens vegvesen vil i løpet av januar 2017 sette opp synlig utstyr for disse målingene. Deretter skal systemene testes og kontrolleres. Strekningsmåling av fart i de to tunnelene vil tidligst bli satt i drift fra midten av februar 2017. Skilting om strekningsmåling blir gjort synlig når systemene blir satt i drift.

Slik virker strekningsmåling av fart.

Bakgrunn

Doble tunnelløp på E6 mellom Trondheim og Stjørdal er under planlegging og reguleringsplaner ble vedtatt i 2016. Utbygging av vegstrekningen er tillagt det nye statlige selskapet Nye Veier.

I påvente av doble tunnelløp har Statens vegvesen de siste årene gjort flere tiltak på strekningen for å ivareta sikkerheten til trafikantene. Strekningsmåling av fart er det siste av disse utbedringstiltakene.

Bakgrunnen for utbedringene som er gjort de siste årene er skjerpede krav i EUs tunnelsikkerhetsforskrift.