Tilbyder

Tilbudssum uten mva.

AF Gruppen Norge AS

308 582 441 kr

One Nordic Kraftmontasje AS

323 755 529 kr

Skanska Norge AS

344 899 627 kr

Implenia Norge AS    

423 721 121 kr

 - Vi skal nå kontrollere tilbudene før det blir klart hvem som blir innstilt til å gjennomføre arbeidet. Målet er å være i gang med anleggsarbeidet i løpet av august, forteller prosjektleder Halgeir Brudeseth.

Tryggere tunneler
Anleggsarbeidet skal pågå ut mai 2018. Det skal gjøres omfattende arbeider i tunnelene for å oppfylle de strenge kravene vi har til sikkerhet i Norge og Europa. Alt av elektrotekniske installasjoner og sikkerhetsutstyr skal skiftes ut i begge tunnelene. Både Innfjord- og Måndalstunnelen får DAB-dekning, ny vann- og frostsikring, brannventilasjon, gjennomgående betongrekkverk og nye snunisjer. I tillegg får Innfjordtunnelen kameraovervåkning, høyttalere, og sammenhengende ledelys.

Konsekvensene for trafikantene er store – fordi utbedringen av tunnelene går over mange måneder.

- Det er som å bo i et hus som rehabiliteres! Det er nødvendig, men slitsomt mens det pågår, sier Brudeseth.

Trafikkavvikling
Arbeidet i Måndalstunnelen vil bli utført i sommerhalvåret, og muligens om vinteren når vær- og føreforhold tilsier det. Trafikken planlegges avviklet med kontinuerlig ledebilkjøring fra kl. 18-06 i en kjøreretning av gangen på den gamle vegen på utsiden av tunnelen.

Innfjordtunnelen blir stengt fra kl.18.00, med kolonnekjøring til faste tidspunkt:
- Fra Innfjorden kl.19.00, 20.00, 21.30, 23.00 og kl.04.15.
- Fra Veblungsnes kl.19.15, 20.15, 21.45, 23.15 og kl. 04.00
Åpen tunnel fra kl.06.00

Det kan bli justeringer for å tilpasse entreprenørens skiftordning.