Det blir heller ikkje eit øvre tak på 30 biler i kolonnane.

- Søndag blir det mindre aktivitet i tunnelen, og det er derfor mogleg å køyre fleire kolonnar. Entreprenøren skal ha ei pause i rivingsarbeidet og det blir bare elektroarbeid i tunnelen, fortel prosjektleiar Ole Kristian Birkeland.

Kolonnar søndag 26. november 

Frå Godøya

Frå Giske

06.00

06.20

07.00

07.20

08.00

08.20

09.00

09.20

09.30

09.50

10.00-11.30: kontinuerlig kolonnekøyring

12.00

12.20

13.00

13.20

14.00

14.20

14.30

14.50

15.00

15.20

15.30-17.30:   kontinuerlig kolonnekøyring

18.30

18.50

19.00

19.20

20.00

20.20

21.00

21.20

22.00

22.20